កាលពីមុន អ្នកប្រាកដជាបានអានអត្ថបទមួយរបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយដែលនិយាយអំពីបុរសម្នាក់កាត់តរូបខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងរូបថតបុគ្គលល្បីៗជាច្រើន ដែលអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថា “សមមែន ! កាត់តរូបខ្លួនឯងបញ្ជូលទៅក្នុងរូបថតតារា និងបុគ្គលល្បីៗ នរណាក៏សរសើរ” ។

តែនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនូវបុរសដែលជាអ្នកជំនាញកាត់តរូបម្នាក់ទៀត ដែលគាត់កាត់តមិនរើសមុខនោះទេ ល្បីមិនល្បីក៏គាត់កាត់តដែរ ឲ្យតែបញ្ចូលរូបគាត់ទៅសម និងទាក់ទាញ។ ក្រោយបង្ហោះស្នាដៃទាំងនោះ វាត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសវាបាននាំមកនូវសំណើចដល់អ្នកមើលផងដែរ ។

តោះមើលស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា ៖

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Guy Hilariously Photoshops Himself Into Awkward Stock Photos (14 pics)

12

13

14

Guy Hilariously Photoshops Himself Into Awkward Stock Photos (14 pics)

 

សម្រាប់អ្នកដែលចង់អានអត្ថបទ “សមមែន ! កាត់តរូបខ្លួនឯងបញ្ជូលទៅក្នុងរូបថតតារា និងបុគ្គលល្បីៗ នរណាក៏សរសើរ” សូមអូសចុះទៅក្រោម ឬ ចុចត្រង់នេះដើម្បីទស្សនា ៖

សមមែន ! កាត់តរូបខ្លួនឯងបញ្ជូលទៅក្នុងរូបថតតារា និងបុគ្គលល្បីៗ នរណាក៏សរសើរ

អ្នកជំនាញកាត់តរូបថតតាម Photoshop ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Average Rob បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើល អស់សំណើច និងស្ញើចសរសើរ ពីស្នាដៃកាត់តរូបថតរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងរូបថតរបស់តារាល្បីៗ ដែលមើលទៅដូចជាកំពុងតែស្ថិតនៅទៅនោះផ្ទាល់ពេលតារាទាំងនោះថតរូបទាំងនោះអីញ្ចឹង ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៣

 

 

 

SHARE