កាលពីជាង ១០ ឆ្នាំមុនគឺក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ២០០៦ វត្តមានរបស់ម៉ូតូ Honda Zoomer X , រថយន្តទំនើប Ranger Rover ឬ iPhone គឺមិនមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។

នៅតាមដងផ្លូវម៉ូតូដែលពេញនិយមគឺជា Honda Cup ឬ Honda Dream 2០០6 ចុះក្រោមជាដើម ចំណែកឯរថយន្តដែលពេញនិយមបំផុតគឺជា Camry 1991 ឬ 1992 (គូទប៉ោង) ។ ក្រឡេកទៅមើលផ្ទាំងបដាធំៗដែលផ្សព្វផ្សាយពីទូរសព្ទម៉ាកថ្មីល្បី ក៏មានតែ Nokia តែប៉ុណ្ណោះ។

រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនឹងនាំអ្នកត្រលប់ទៅរកអតីតកាលនៃទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ ២០០៦ ៖

 

Loading...
SHARE