សម័យកាលកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកមានរូបរាងមិនស្អាតហើយចង់ស្អាតព្យាយាមស្វែងរកសេវាកម្មវះកាត់កែសម្ពស្ស ប៉ុន្តែការវះកាត់គឺត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើន ហើយអាចផ្ដល់ផលមិនល្អនៅពេលអនាគតទៀតផង។

ហេតុដូចនេះអ្នកដែលគ្រាន់តែចង់បង្អួតរូបថតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនចង់ចំណាយបែបហ្នឹងនោះទេ ពួកគេបានជ្រើសរើសយកវិធីវះកាត់តាម Photoshop វិញ ប៉ុន្តែទម្រាំវះកាត់បានស្អាតក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរដែរ ជាពិសេសគឺខូច Background រូបហ្នឹងតែម្ដង។

តោះទៅមើលលទ្ធផលនៃការវះកាត់តាម Photoshop ទាំងអស់គ្នា ៖

 

Loading...
SHARE