បើសិនជាមាននរណាម្នាក់មកនិយាយថា អ្នកមានមុខមាត់ដូចតារាល្បីណាម្នាក់ តើអ្នកសប្បាយចិត្តដែរឬទេ ? ចម្លើយភាគច្រើនប្រាកដជា Yes (តែអាស្រ័យលើតារាដែលគេប្រៀបធៀបដែរ) ។

ហើយមនុស្សប៉ុន្មានរូបខាងក្រោមនេះ ប្រហែលជាត្រូវមិត្តភក្ដិសរសើរបន្តិចបន្តួច ទើបបានជាសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់បង្ហោះអួតគេឯងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា Twitter ថាខ្លួនមានមុខមាត់ដូចតារាល្បី។

តោះមើលទាំងអស់គ្នាទៅមើល ពួកគេដូចតារាល្បីមែនដែរឬទេ ៖

1. ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថា មានអ្នកថាគេដូចជា Chnning Tatum

2. មានអ្នកថាគាត់មុខមាត់ដូចតារាចម្រៀង រ៉េប Drake

Image result for drake laughing
តារាចម្រៀងរ៉េប Drake

3. គាត់ថាមិត្តស្រីរបស់គាត់មុខដូច Rihanna

តារាចម្រៀង Rihanna

4. នាងបានបង្ហោះថា “ហត់នឿយនឹងការដែលមិនអាចទៅផ្សារ ពីព្រោះតែគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាខ្ញុំជា Taylor Swift”

តារាចម្រៀង Taylor Swift
តារាចម្រៀង Taylor Swift

5. នាងបានបង្ហោះថា “គ្រប់គ្នាតែងតែប្រាប់នាងថា នាងមានមុខមាត់ដូចតារាចម្រៀង Beyoncé”

តារាចម្រៀង Beyonce
តារាចម្រៀង Beyoncé

6. នាងប្រាប់់ថា គ្រប់គ្នាដែលនៅព្រះវិហារប្រាប់ថា នាងមានមុខមាត់ដូច Kylee Jander (ឈ្មោះត្រឹមត្រូវ Kylie Jenner)

តារាម៉ូដែល Kylie Jenner
តារាម៉ូដែល Kylie Jenner

7. គាត់សួរថា “មានគេថាគាត់មុខដូច Rihanna  តើអ្នកយល់ស្របដែរឬទេ?” ?

Rihanna
Rihanna

8. គាត់ថាមាន គិលានុបដ្ឋាយិកា ម្នាក់ប្រាប់គាត់ថា គាត់ដូច Justin Bieber 

9. គាត់ថា គាត់ដូច Kim Kardashian

តារាចម្រៀង Kim Kardashian
តារាចម្រៀង Kim Kardashian

10. គាត់ថា “គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងណាមួយ មនុស្សតម្រងជួរគ្នាសួរខ្ញុំថា តើខ្ញុំគឺជា Nicki Minaj ឬ ជាប់សាច់ញាតិអ្វីជាមួយនាង មើលទៅមុខមាត់ដូចគ្នាណាស់”

តារាចម្រៀង Nicki Minaj
តារាចម្រៀង Nicki Minaj

11. នាងសរសេរថា “មានអ្នកនិយាយថានាងដូចជា Taylor Swift”

 

 

Loading...
SHARE