មានចាំពាក្យមួយរបស់សាកឡូទេ គាត់បាននិយាយថា “មួយថ្ងៃដែលមិនបានសើចម្ដងសោះ គឺជាថ្ងៃដែលខ្ជះខ្ជាយបំផុត” ដូចនេះបើមិនចង់ឲ្យខ្ជះខ្ជាយមួយថ្ងៃនេះទេ តោះទស្សនារូបភាពសំណើចទាំងអស់នេះ ៖

១ យី អាស្លាបព្រាហ្នឹងនៅហ្នឹងសោះចាប់មិនបានសោះចឹង

២ ម៉ាកអត់ឲ្យអូនបៅ អូនជាន់ឲ្យខ្ទេច

៣ ស្វាគមន៍អាអូន

៤ អូនដើរៗ ស្រាប់តែភ្លេចមើលថាអាហ្នឹងកញ្ចក់

៥ ម៉ាកអូនចង់មឹមៗ

៦ មកពីអូនក្រដុះចិញ្ចើមពេក

៧ ឌុក ដាក់ ៗ សម្លេងអីគេហ្នឹង ?

៨ ប៉ាៗធ្វើបាបអូន ពេលអូនគេងលក់

៩ សក់ប៉ាមានប្រយោជន៍មែន

១០ បងសង្ហារទេ

១១ ទើបតែមើលរឿងវេទមន្តម្ដងហើយ ស្រាប់តែដើរមកទ្វារបើកខ្លួនឯងចឹងម៉ង

១២ ចង់សុំញ៉ាំដែរមែនទេ មើលដៃអូន !!!

១៣ មើលទូរសព្ទហើយសើចហ្នឹង កើតអីហ្នឹង

១៤ មានគេកាត់តដូរមុខឲ្យ

១៥ ពេលងូតទឹកជាមួយ ប៉ាប៉ា

១៦ អាហ្នឹងជើងអូនទេ មិនមែនជើងរបស់ម៉ាកទេ

១៧ មកពីកូនឯងឲ្យតែដាក់ចុះយំ មានតែធ្វើចឹង

១៨ ជូនសំបុត្រដល់មាត់ម៉ងពូ

១៩ អូនជាអ្វី ?

២០ សុំទោសប៉ាប៉ា អូនទ្រាំអត់បាន

២១ ពូកែថាអូនហ្នឹងដេកច្រើនពេក បិទចឹងម៉ងទៅ

២២ ឆ្ងាញ់ដល់ហើយ ម៉ឺនុយនេះ

២៣

២៤ ស្អែកថ្ងៃសៅរ៍

This Is What My Friend's Baby Does When He Gets To Go In The Pool

២៥ មិនប្រាប់ក៏អាចដឹងដែរថាពួកគេគឺជាឪពុកនឹងកូន

២៦ តិចច្រលំថាតុក្កតាដែរចុះ

២៧ ថើមទៀតម៉ាក ស្អុយមាត់ណាស់

២៨ អូនដូចកង់ហ្គារ៉ូអីញ្ចឹង

២៩ Six Pack បាត

៣០ លអាវឲ្យហើយទុកពេលធំឡើង

៣១ ប៉ា និង កូន

៣២ មើលមុខឲ្យច្បាស់ 

៣៣ បៅក៏ច្រើនជាងអញ ឈ្មោះក៏ពិរោះជាងអញ ម៉ាកប៉ាស្រលាញ់ជាងអញទៀត

៣៤ អូនសន្យាថាលែងរពឹសហើយ ប៉ាប៉ា 

៣៥

៣៦ អនាគត់អ្នកប្រណាំងរថយន្ត

៣៧ មកហើយហីម៉ាក អូនខំគេងចាំលើគ្រែ ចាំបៅជិតមួយម៉ោងហើយ

៣៨ Fan កម្មវិធី The Voice តាំងពីតូច

៣៩ យកមួយទៅកុំឲ្យពូកែមើលមុខពេក