រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់គឺជាក្ដីប្រាថ្នារបស់មនុស្សស្រីទូទៅ ប៉ុន្តែការដែលបានរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ហើយពាក់រ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាព្រះនាង នៅក្នុងថ្ងៃមង្គល់ការរបស់ខ្លួនគឺជាអ្វីមនុស្សស្រីស្រមៃចង់បាន។

ខាងក្រោមនេះគឺជារ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក៏ដូចជារ៉ូបសម្រាប់កម្មវិធីរាំកម្សាន្តក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង ៣៦ ដែលមនុស្សស្រីជាច្រើនប្រាថ្នាចង់គ្រងវានៅថ្ងៃមង្គល់ការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ ដែលឈុតទាំងនោះមួយចំនួនគឺច្នៃចេញពីរ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បី។

01-alfred-angelo-for-disney

Dress: Alfred Angelo for Disney

 

02-catherine-wedding-2

Dress: Catherine Wedding

 

03-royalwed

Dress: Royal Wed

 

04-m-mika-ninagawa-1

Dresses: M/Mika Ninagawa

 

05-elie-saab-1

Dresses: Elie Saab

 

06-cinderella-co-0316bluedress

Dresses: Cinderella & Co.

 

07-no-9-wedding-22

Dresses: No.9 Wedding

 

08-kiyoko-hata-www-marie-lg-jp-brand-kh0716dress

Dresses: Kiyoko Hata

 

09-lazaro1

Dress: Lazaro

 

10-paolo-sebastian

Dresses: Paolo Sebastian

 

11-alfred-angelo-for-disney-1

Dresses: Alfred Angelo for Disney

 

12-bonna-kimvelo-kimvelo-iwedding-co-kr-sonyunhui-sonyunhui-com

Left: Bonna & Kimvelo   |   Right: Sonyunhui

 

13-cristina-savulescu

Dress: Cristina Savulescu

 

14-dairy-clouds

Dress: Dairy Clouds

 

15-galia-lahav

Dress: Galia Lahav

 

16-hardy-amis-london

Dress: Hardy Amies London

 

17-tony-ward1

Dresses: Tony Ward

 

18-wh-chen-jeff-liu-dress

Dress: W.H.Chen Couture (photo by Jeff Liu)

 

19-jim-hjelm

Dress: Jim Hjelm

 

20-lazaro-2-1

Dress: Lazaro

 

21-little-pink-dress-photo-by-simply-sweet-photography

Dress: Little Pink Dress (photo by Simply Sweet Photography)

 

22-sophie0816dress

Dress: Sophie Design

 

23-zuhair-murad-2

Dresses: Zuhair Murad

 

24-tonyward2

Dresses: Tony Ward

 

25-royalwed0816dress

Dress: Royal Wed