ជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្រូវការសាច់គឺមានបរិមាណខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ បើសិនជាយើងគ្រាន់តែចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់បែបគ្រួសារ ឬ កសិដ្ឋានតូចៗបែបធម្មតាវាប្រហែលជា តម្លៃសាច់មាន់នៅតាមផ្សារទំនើប និងនៅ KFC អាចនឹងមានតម្លៃខ្ពស់។

ដើម្បីបំពេញ និងបង្គ្រប់តម្រូវការទីផ្សារមានតែការចិញ្ចឹមមានតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប ឬ ការចិញ្ចឹមមាន់បែបឧស្សាហកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែអ្នកមានដឹងទេថា ការចិញ្ចឹមមាន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប ឬ ការចិញ្ចឹមមាន់បែបឧស្សាហកម្ម ប្រព្រឹត្តិទៅដោយរបៀបណា ?

ទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងយល់ ប៉ុន្តែក្រោយពីបានមើលវាហើយអ្នកអាចនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតមាន់ទាំងនោះ ៖

រូបភាព ៖

01 02 03 04 05 06 07

ទស្សនាវីដេអូ ៖