បើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចុះផ្សាយ Business Inside បានបង្ហាញថា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ម្ចាស់រថយន្តចំនួនប៉ុន្មានម៉ាកខាងក្រោមនេះទទួលបានសំបុត្រពិន័យច្រើនជាងគេ។

របាយការណ៍ដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាបរងរថយន្ត នេះមិនមែនចង់មានន័យថាឲ្យតែអ្នកជិះរថយន្តម៉ូដែលទាំងនេះមានឱកាសទទួលបានការពិន័យខ្ពស់នោះទេ វាគ្រាន់តែបង្ហាញថា ក្រោយការបូកសរុបរបាយការណ៍នៃការផាកពិន័យប្រចាំឆ្នាំបានបង្ហាញថា គេសង្កេតឃើញថាភាគរយនៃអ្នកបើកបររថយន្តម៉ូដែលទាំងនេះធៀបជាមួយនឹងចំនួនសរុបនៃអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តទាំងនេះខ្ពស់ជាងរថយន្តដទៃ ។

មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានស្ថិតិខ្ពស់ដូចនេះបណ្ដាលមកពីអ្នកបើករថយន្តប្រភេទទាំងនេះមានចំនួនច្រើនដែលមិនសូវគោរពច្បាប់

តោះអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថារថយន្តប្រភេទណាខ្លះ ៖

33% នៃអ្នកបើករថយន្ត Lexus ES 300 ទទួលបានសំបុត្រពិន័យយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ

01

33% នៃអ្នកបើកបររថយន្ត NISSAN 350Z ទទួលបានសំបុត្រពិន័យ

02

32% នៃអ្នកបើកបររថយន្ត DODGE CHARGER SE/SXT ទទួលបានសំបុត្រពិន័យ

03

31% នៃអ្នកបើកបររថយន្ត VOLKSWAGEN JETTA GL

04

31% នៃអ្នកបើកបររថយន្ត CHEVROLET MONTE CARLO LS/LT

05

31% នៃអ្នកបើកបររថយន្ត MAZDA 3S 

06

ត្រឹមតែ 11% ក្នុងចំណោមអ្នកបើកបររថយន្ត RANGE ROVER ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសំបុត្រពិន័យ

07

ទស្សនាវីដេអូ ៖