ពេលខ្លះមនុស្សពិតជាត្រូវការឲ្យខ្យល់បក់ខ្លាំងណាស់ ដូចជាករណីអាកាសធាតុក្ដៅ ឬ ពេលចង់បង្ហោះខ្លែង ជាដើម ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះគឺមនុស្សមិនត្រូវការឲ្យមានខ្យល់បកខ្លាំងនោះទេ ដូចជាករណីខាងក្រោមនេះអីញ្ចឹង ដោយសារតែខ្យល់បកចំពេលដែលមិនត្រូវការនេះហើយវាបានបង្កើតនូវទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យអស់សំណើច ដែលធ្វើឲ្យយើងលាន់មាត់ថា ខ្យល់ពិតជាលេងសើចនឹងមនុស្សមែន ។

១ ដោយសារតែខ្យល់បកធ្វើឲ្យរ៉ូបរបស់នាងប៉ើង ដែលមើលទៅដូចជានាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះអីញ្ចឹង

២ គាត់ព្យាយាមពាក់អាវភ្លៀងដើម្បីក៉ំឲ្យទទឹក ប៉ុន្តែមើលទៅខ្យល់ដូចជាចង់ឲ្យគាត់ពាក់មួយសុវត្ថិភាពច្រើនជាង

៣ សូម្បីតែសម្ដេចប៉ាប ក៏លោកខ្យល់មិនលើកលែងដែរ

៤ ដោយសារតែខ្យល់បក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់នេះចេះដើរលើទឹក 😂

៥ ព្រិល ភ្លៀង និង ខ្យល់រួមដៃគ្នាបង្កើតជាទិដ្ឋភាពមួយនេះ

៦ ខ្យល់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអូន Cute មិនចេញសោះ

៧ ស្មៅខ្លែងក្លាយ ប៉ះខ្យល់ពិត

៨ បុរសម្នាក់នេះគាត់ហ៊ានស្បត់ថា គាត់ពិតជាចតបានត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែខ្យល់ទៅវិញទៀតដែលនាំរបស់នេះមកដាក់រថយន្តគាត់

៩ លេងសើចនឹងចែមែន

១០ ក៉ំខ្យល់មកពីខ្យល់បក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យឆ័ត្រត្រូវខូច ទើបធុងសំរាមនេះពោរពេញទៅដោយឆ័ត្របែបនេះ

ប្រភព ៖ Brightside.me