អ្នកស្រី Yang Dan គឺជាពិធីការិនីទូរទស្សន៍ CCTV ក្នុងកម្មវិធីព្យាករណ៍អាកាសធាតុ បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមានវ័យ៤៤ឆ្នាំទៅហើយ ដោយឡែកថ្មីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅចិនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើសម្រស់របស់អ្នកស្រីដែលមើលទៅមិនមានភាពប្រែប្រួលនោះទេ ។

ដោយយោងតាមតាមរូបភាពដែលបង្ហោះចាប់ពីការធ្វើពីធីករក្នុងកម្មវិធីនេះតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ មកដល់បច្ចុប្បន្នមុខមាត់អ្នកស្រីហាក់នៅក្មេងវ័យដដែលខណៈដែលវាគឺរយៈពេលជាង២០ឆ្នាំមកហើយ ។ ដូចនេះហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសចិនយុវវ័យភាគច្រើនបានចោទជាសំនួរថាគិតមកដល់ពេលនេះពួកគេធំអស់តែមើលគាត់នៅតែដដែល ។

Loading...
SHARE