មិនដូចសៀវភៅមេរៀនឬរូបគំនូរ ដែលយើងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ កាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ កាន់តែមើលធ្វើអោយយើងយល់កាន់តែច្រើន រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះបើសិនជាយើងមើលតែមួយភ្លែតមិនអីនោះទេ។ផ្ទុយទៅវិញបើធ្វើការសង្កេតកាន់តែយូរនោះ អារម្មណ៍មិនយល់និងឈឺខួរកាន់តែខ្លាំងតែម្តង៖

១.មើលរូបខាងក្រោយខ្នងក្នុងកញ្ចក់ ធ្វើបានយ៉ាងម៉េច?

២.ខោក្នុងនេះគួរតែស្លៀកអោយតាំងពីគ្នានៅជាកូនង៉ែត ប៉ុន្តែម៉ាកអីបានល្អម្ល៉េះ?

៣.ដំរីផឹកទឹកវាចម្លែកទៅហើយ ប៉ុន្តែបង្គន់អត់ដំបូងវាកាន់តែចម្លែកទៀត

៤.ដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងត្រូវបិទមុខអ្នកផ្តល់បទសំភាសន៍ ប៉ុន្តែបិទម្តងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ😂😂

៥.បន្ទប់ទឹកឬក៏ជណ្តើរយន្តមានបង្គន់?

៦.កោតរកនឹកឃើញ

៧.Zoomបានឃើញ

៨.ដរាបណាអតិថិជននៅតែមាន ហាងនៅតែបើក

៩.មិនយល់ថាពួកគាត់ធ្វើអីដែរ

១០.Fashioប្រចាំឆ្នាំមែន?

១១.តាំងពិពណ៍កៅអីឬយ៉ាងម៉េច?

១២.សុំសរសើរអ្នកធ្វើ ឈឺល្មមៗសុខចិត្តដាក់ខោ

ប្រភព៖ Brightside

Loading...
SHARE