សម្រាប់មនុស្សស្រីការតុបតែងខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់មួយ ពីព្រោះមនុស្សស្រីចូលចិត្តភាពស្រស់ស្អាត ហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាត និងមានភាពទាក់ទាញ ដើម្បីទទួលបានការសរសើរពីអ្នកដទៃ ។

ក្រៅពីការ Make Up សំលៀកបំពាក់ក៏ជារឿងដែលមិនអាចរំលងបានដែរ ពីព្រោះតែវានឹងលើកសម្រស់របស់មនុស្សស្រីឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាត និងមានភាពទាក់ទាញ ជាពិសេសនៅពេលដែលស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ដែលទាន់សម័យកាល និង មានភាពជាមនុស្សសម័យថ្មី នាងនឹងកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សជ៉ំវិញខ្លួន ។

ហេតុដូចនេះហើយនៅថ្ងៃនេះ ចង់ដឹង នឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តដែលជាសុភាពនារី មកទស្សនាឈុតសំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យទាំង ៣៦ ដែលត្រូវបានរៀបចំឲ្យស៉ីគ្នារួចជាស្រេចមិនបាច់ខ្វល់ថារើសអាវបែបណាស៉ីនឹងខោនេះ ឬ ស្បែកជើងបែបណាស៉ីជាមួយនឹងសំលៀកបំពាក់នេះនោះទេ ។ ហើយនៅពេលបានឃើញសុភាពនារីៗភាគច្រើនប្រាកដជាឈ្លក់វង្វេង និងចង់បានវាជាក់ជាមិនខាន ។

ឈុតទី ១

ឈុតទី ២

ឈុតទី ៣

ឈុតទី ៤

ឈុតទី ៥

ឈុតទី ៦

ឈុតទី ៧

ឈុតទី ៨

ឈុតទី ៩

ឈុតទី ១០

ឈុតទី ១១

ឈុតទី ១២

ឈុតទី ១៣

ឈុតទី ១៤

ឈុតទី ១៥

ឈុតទី ១៦

ឈុតទី ១៧

ឈុតទី ១៨

ឈុតទី ១៩

ឈុតទី ២០

ឈុតទី ២១

ឈុតទី ២២

ឈុតទី ២៣

ឈុតទី ២៤

ឈុតទី ២៥

ឈុតទី ២៦

ឈុតទី ២៧

ឈុតទី ២៨

ឈុតទី ២៩

ឈុតទី ៣០

ឈុតទី ៣១

ឈុតទី ៣២

ឈុតទី ៣៣

ឈុតទី ៣៤

ឈុតទី ៣៥

ឈុតទី ៣៦

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE