វាមិនមែនជារឿងថ្មីទេ ប៉ុន្តែលើកនេះពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលជប៉ុនពាំនាំបច្ចេកវិទ្យាHologramមកអភិវឌ្ឈន៍បង្កើតបានជាជំនួយការក្នុងផ្ទះដែលអាចបំពេញការងារស្ទើរសមគ្រប់ដូចភរិយាអញ្ចឹងដែរ។

Robot HologramដែលមានរូបGraphicនិងសម្លេងជាស្រ្តីនេះ នឹងកំដរប្រុសៗនៅលីវអោយក្លាយជាជិវិតមួយដូចអ្នករៀបការមានគ្រួសារដូច្នេះដែរ។ទស្សនាវីដេអូទាំង៤ខាងក្រោមនេះ អ្នកSingleប្រាកដជាចង់បានមិនខាន៖

វីដេអូទី១

វីដេអូទី២

វីដេអូទី៣

Robot Gateboxនេះបង្កើតដោយGateboxlabប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនទាន់ប្រកាសពេលលក់ជាក់លាក់នៅឡើយ។

ប្រភព៖ Gateboxlab