ខុសប្លែកពីរាល់ដងដែលអ្នកលក់ឬម្ចាស់ហាងបង្កើតគំនិតប្លែកៗអោយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនស្លៀកពាក់ដើម្បីទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ លើកនេះអ្នកដែលហៅម៉ូយនិងទាក់ទាញចិត្តអ្នកទិញនោះគឺម្នាក់ស្លៀកពាក់ Cute នេះឯង។ សត្វឆ្មាដែលត្រូវម្ចាស់ស្លៀកពាក់អោយដូចបងធំនេះកំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍មិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅប្រទេសតាមអ៊ីនធឺណេតនេះមានអាយុ៣ឆ្នាំហើយ ចំណែកម្ចាស់វាមិនមែនហៅវាថា Cat ទេ ប៉ុន្តែទៅជាដាក់ឈ្មោះថា Dog ទៅវិញ។

តោះមកមើលសកម្មភាព Cat ឈ្មោះ Dog បន្តិចមើល៖

១.

២.

៣.

៤.

៥.

៦.

៧.

៨.

៩.

១០.

១១.

១២.

១៣.

ប្រភព៖ Boredpanda