នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីការថតរូប មនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាការថតរូបបានស្អាតលុះត្រាតែថតនៅស្ទូឌីយូដែលរៀបចំយ៉ាងស្អាត ឬ ទីតាំងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញពិតប្រាកដ ប្លង់ ឬទីតាំងគ្រាន់តែជាកត្តាបន្ទាប់សន្សំប៉ុនណោះ បច្ចេកទេស ទើបជារឿងសំខាន់ក្នុងការថតរូបថតមួយសន្លឹកឲ្យបានស្អាត ។

ជាក់ស្ដែងរូបថតទាំង ១៥ ខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកថា ទីតាំង បែបណាក៏អាចថតបានស្អាតដែរឲ្យតែចេះបច្ចេកទេស ៖

Loading...
SHARE