ក្នុងលោកនេះមានមនុស្សមួយចំនួនគឺមានចរឹតរឹងរូស និងចូលចិត្តផ្គើនខ្លាំងណាស់ ពោលគឺបើគេហាមមិនឱ្យធ្វើអ្វី គាត់ធ្វើ។ បទបញ្ជាមិនងាយនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេបានទេ​ដូចជាក្រុមកំពូលអ្នកផ្គើនខាងក្រោមនេះ ដែលមានទាំងតារាល្បីៗផងដែរ ។

  1. គេហាមមិនឱ្យបើកដោយប្រើកាំបិត

2. គេហាមមិនឱ្យដេកនៅតំបន់នេះ

3. គេហាមមិនឱ្យបិទសន្លឹកប័ណ្ណលើនេះ

4. កន្លែងអង្គុយនេះរក្សាទុកសម្រាប់អ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ

5. គេបិទថាជារបស់ជាន់ទី៤ ហើយហាមយកទៅណា ប៉ុន្តែគាត់យកទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយថតទៀត

6. គេហាមថតរូបគ្រប់ប្រភេទ ប៉ុន្តែបែរជាមានរូបថតនេះ

7. គេហាមមិនឱ្យសរសេរលើក្តារនេះ

8. ខ្លាឃ្មុំនេះមិនខ្វល់ថាអ្នកណាអ្នកហាមនោះទេ

9. ហាងហាមមិនឱ្យចតកង់

10. គេហាមមិនឱ្យឆ្លងរបង

11. គេប្រាប់ថាក្នុងនេះគ្មានសត្វនោះទេ ប៉ុន្តែសត្វនេះឌឺតែម្តង

12. ធ្វើតាមសញ្ញារបស់គេ

13. ស្នើសុំឱ្យទុកផ្លូវសម្រាប់កង់ ប៉ុន្តែ…

14. មិនខ្ចីខ្លាច

15. បន្ទាត់នេះហាមឃាត់ការផឹកស្រាឬជាតិអាល់កុល ចុះរថយន្តនោះជារថយន្តដឹកអ្វី?

16. គេហាមជ្រមុជទឹក

17. គេឱ្យជាន់តាមដានជើង ប៉ុន្តែផ្កើនហ្មង

18. នេះជាកន្លែងសម្រាប់ក្មេងជំទង់ តែលោកពូម្នាក់នេះ…

19. គេហាមជក់ថ្នាំជក់ក្នុងសាលារៀន

20. គេហាមផឹក ញុំា ជក់បារី និងនិយាយទូរស័ព្ទ តែគាត់ធ្វើទាំងអស់

21. ធុងសម្រាប់ចោលតែដប និងកំប៉ុង ប៉ុន្តែ…

22. គេហាមថតរូប Selfies

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Loading...
SHARE