កំពុងតែកើតទុក្ខព្រោះតែរូបរាងអាក្រក់មែនទេ ប៉ុន្តែបុគ្គល់ប៉ុន្មាននាក់នេះមានពាក្យខ្លះចង់ប្រាប់អ្នក គឺ “អាក្រក់ថ្ងៃនេះមិនមានន័យថាអាក្រក់នៅថ្ងៃស្អែកនោះទេ” ។

ការអត់ធ្មត់ ការហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ នឹងការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំនៈនឹងផលវិបាកក្នុងដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុត ដែលអ្នកទាំងនេះបានធ្វើដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលគេធ្លាប់ប្រាថ្នាពីមុន។