ថ្ងៃលំហែរបស់គាត់

ធ្វើដូចជាថៅកែ

ក្មេងម្នាក់ព្យាយាមតែងខ្លួនជាម្ដាយដើម្បីទៅយកទូរសព្ទដែលគ្រូបានដកហូតពីខ្លួន

ទោះត្រឹមកូនសោរក៏ចាក់បាន

ភោជនីយដ្ឋានដែលមិនប្រើចាន

រុញមិនចេញ ទាញសាក បើមិនកើតទៀតគឺបើកមិនកើតហើយ

គុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃសមរម្យ

មិនបាច់ជួសជុលទិញថ្មី

បើអត់ដំណើរការទាល់តែរើទាំងអស់

គន្លឺះនិងមិនដឹងដាក់ធ្វើអី

Loading...
SHARE