ស្របពេលដែលចំហាយS9នៅមានអ្នកឈ្លក់នៅឡើយ ចង់ដឹងចង់បង្វែរអារម្មណ៍ត្រឡប់ទៅអតីតកាល គ្រាមួយដែលNokia កំពុងគ្រងរាជ្យហើយSamsungមិនដឹងនៅគន្លាតជញ្ជាំងណាវិញម្តង។ការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាន មនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែធ្លាប់ជាអតីតអ្នកប្រើNokiaមុននឹងដាច់ចិត្តចាកចោលស្លាកសញ្ញានេះទៅរកApple Samsung Sony LGជំនួសវិញ។

តោះមកសាកទាយស៊េរីNokiaដែលពេញនិយមទាំងនេះ ថាស្គាល់ត្រូវបានប៉ុន្មានដែរ?(ចម្លើយនៅខាងក្រោម)

១.

២.

៣.

៤.

១០

ចម្លើយ៖

១.Nokia 8250

២.Nokia 3310

៣.Nokia 8800

៤.Nokia N70

៥.Nokia N90

៦.Nokia 6300

៧.Nokia E71

៨.Nokia 5230

៩.Nokia E7

១០. Nokia N8

 

Loading...
SHARE