គ្រប់តួអង្គខ្សែភាពយន្តល្បីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានស្ទីលប្រចាំត្រកូលរបស់ខ្លួន ដែលយើងគ្រាន់តែឃើញភ្លាម មិនថាពីមុខបន្តិច ពីក្រោមបន្តិច ឬ​ពីក្រោយនោះទេ យើងអាចដឹងភ្លាមថានោះគឺជាតួអង្គមួយណា ។ ចុះតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលថ្មី ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតសក់ ប្ដូរ Make Up ឬ សំលៀកបំពាក់ ?

បើចង់ដឹងតោះទស្សនារូបថតកាត់តទាំងនេះជាមួយនឹង ចង់ដឹង ទាំងអស់គ្នា ៖

តែចម្លែកអីតែ Spider Man និង Super Man ប្ដូរនឹងគេដែរ តែបែរជាអាក្រក់ទៅវិញ ៖

ប្រភព ៖ បរទេស