ការកាត់តរូបភាពតាមកម្មវិធីកាត់តដ៏ពេញនិយមមួយដែលមានឈ្មោះថា Photoshop គឺជារឿងដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នករចនារូបថតឌីជីថលសម័យបច្ចុប្បន្ន។

ស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនគិតថា Photoshop គ្រាន់តែជាកម្មវិធីដែលអាចបន្ថែមលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចទៅលើរូបថតឲ្យមើលទៅប្លែកប៉ុន្តែនៅតែអាចចំណាំបានពីរូបភាពដើម អ្នកជំនាញបែរជាគិតថាវាគឺជាកម្មវិធីវេទមន្ត ដែលអាចចង់ផ្លាស់ប្ដូររូបថតអ្នកឲ្យទៅជាបែបណាក៏បាន នាំអ្នកទៅកាន់កន្លែងណាក៏បានមិនថាពិភពពិត និងពិភពស្រមើស្រមៃ ជាពិសេសវាអាចកែសម្រស់អ្នក ចង់ស សបាន ចងធំក៏ធំបាន ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលដែលអ្នកជំនាញ Photoshop ចង់បង្ហាញអ្នកថា កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីវេទមន្ត ៖

Back

1. 1

© Eugene Sagunov
© Eugene Sagunov
សេចក្ដីជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ PC ដើម្បីអានអត្ថបទពី Jongdeng.net យើងខ្ញ៉ំសូមណែនាំប្រិយមិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ Smart Phone ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទស្សនា ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Facebook រួចបើកចូលទៅកាន់ Page របស់យើងខ្ញ៉ំដែលមានឈ្មោះថា Jongdeng រួចចុចអានអត្ថបទដែលប្រិយមិត្តចង់អានដើម្បីអានអត្ថបទជាទម្រង់ Instant Article ។
Back
SHARE