ទាំងនេះគឺជាបណ្ដុំរូបថតប្លែក ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវតែសម្លឹងមើលច្រើនដង ឬ យូរ ព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកយល់ច្រលំ ឬ មិនយល់ពីអត្ថន័យនៃរូបទាំងនោះ។

បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សដែលមានភ្នែកវ័យនោះអ្នកនឹងអាចមើលឃើញពីអត្ថន័យកាន់តែរហ័ស ប៉ុន្តែកុំទាន់វិនិឆ័យឆាប់រហ័សពេកប្រយ័ត្ន ភ្លាត់ស្នៀត ដូចពាក្យចាស់តែងពោលថា ដំរីជើងបួនគង់មានភ្លាត់ អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានភ្លេច៕

កុំច្រលំថាសុទ្ធតែបីកូនទាំងអស់ណា

 

គាត់ប្រាប់ថា តាមរយៈរូបនេះគាត់អាចដឹងថាពេលកូនគាត់ចាស់ទៅក្លាយជាបែបណា
មានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងបុរសឈរខាងក្រោយ និងនារីខាងមុខនេះ
យើស ! បំផ្លាញហើយពួន
យីតុបតែងភ្លើងអីក៏ដូចខោលីអូម្លេ៉ះ
តិចស្មានថា គាត់ពោះធំចុះ
ជើងទេបាទ

Loading...
SHARE