ដើម្បីតុបតែងខ្លួនទៅតាមតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត អ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីទិញសំលៀកបំពាក់ឲ្យដូចពួកគេ ហើយនឹងឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

ប៉ុន្តែបុរសជនជាតិថៃម្នាក់ប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនទៅតាមតួអង្គក្នុងភាពយន្តរបស់គាត់មិនខាន ចំណាយតិច តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវីធីសាស្ត្រតុបតែងខ្លួនរបស់បុរសជនជាតិថៃម្នាក់ ដែលមិនត្រឹមតែចំណាយអស់តិចតែប៉ុណ្ណោះទេ ហើយថែមទាំងមានភាពទាក់ទាញទៀតផង (ក្នុងន័យកំប្លែង)។

តោះទៅទស្សនាពីការតុបតែងរបស់គាត់ ៖

Ghost Ship

Tron: Legacy

Pikachu

Scream

Beauty And The Beast

Mario

Hulk Hogan

The Terminator

Detective Conan

Po

The Last Exorcism Part 2

E.T.

Friday The 13th

Groot And Peter Quill

Emoji

Roti Sai Mai

Frodo