នរណាៗក៏ដឹងដែរថាឆ្កែមិនចេះស្លៀកពាក់ ហើយកាន់តែមិនចេះតុបតែងខ្លួនទៀត ដូចនេះអ្នកនឹងឃើញពួកវាដដែលៗ គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេ ។

តែបើសិនជាពួកវាចេះស្លៀកពាក់ តើឈុតបែបណាដែលសាកសមនឹងពួកវា ពីព្រោះថាឆ្កែនីមួយៗគឺមានទម្រង់មុខខុសៗគ្នាទៅតាមពូជរបស់វា ជាក់ស្ដែងដូចជា ពូជឆ្កែ Pug ដែលគេនិយមហៅអាជ្រូញ វាមានផ្ទៃមុខជ្រួញ និងមើលទៅមានអំណាច ដូចនេះការស្លៀកពាក់អាវធំស្បែក ស្ទីលអ្នកលេងគឺសាកសមសម្រាប់វាបំផុត។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពបែបកែច្នៃ ដែលធ្វើការបង្ហាញពីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ពូជឆ្កែនីមួយៗ ដែលសាកសមសម្រាប់ពួកវាបំផុត បើសិនជាពួកវាចេះស្លៀកពាក់ ៖