អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់តែបានឃើញតារាម៉ូដែល តារាសម្ដែង ឬ តារាចម្រៀងដែលស្រស់ស្អាត និងសង្ហា ចុះធ្លាប់បានឃើញ ដុកទ័រ ស្រស់ស្អាត និង សង្ហាដែរឬទេ ? បើធ្លាប់បានឃើញទុកមួយឡែកសិនទៅ ចាំទៅ Mention ឬ Post រូបដុកទ័រនោះចូល Comment, Admin សុំស្គាល់មុខផង។

តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីដុកទ័រដែលស្រស់ស្អាត និងស្រស់សង្ហាមួយចំនួនមកពីជុំវិញពិភពលោក បើដុកទ័រនេះធ្វើការនៅពេទ្យជិតផ្ទះលោកអ្នកប្រហែលជាអ្នកនឹងឧស្សាហ៍ឈឺ និងទៅពិនិត្យសុខភាពញឹកដងហើយមើលទៅ។

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ប្រុសៗកុំទាន់អាលច្រណែន ខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែជា ដុកទ័រស្រីស្រស់ស្អាត

27.

28.

29.

30.