សម្រាប់នំខេកតែងត្រូវបានច្នៃឡើងតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន តែយ៉ាងណាភាគច្រើនស្ថិតក្នុងរាងជ្រុងឬមូលហើយគ្រាន់តែបន្ថែមក្បាច់ក្បូរជុំវិញប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលនំខេកដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នករៀនផ្នែកស្ថាបត្យករវិញគឺធានាប្លែកៗនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដង ។

 

Loading...
SHARE