*ពាណិជ្ជកម្ម*
*ពាណិជ្ជកម្ម* ចុចត្រង់នេះដើម្បីចូលទៅកាន់ផេករបស់ Brand Thai

នរណាៗក៏ដឹងដែរថា សត្វឆ្កែមិនមែនចិញ្ចើមដូចជាមនុស្សនោះទេ ចុះមានធ្លាប់ស្រមៃទេបើសិនជាឆ្កែរបស់អ្នកមានចិញ្ចើមដូចជាអ្នកតើវានឹងមានមុខមាត់បែបណា ?

បើមិនដឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅចុះ អ្នកប្រហែលជាអាចនឹងឈ្លក់បាយ ឬ ជ្រួញមុខដោយសារមើលមុខពួកគេ និយាយឲ្យចំដូចតួកំប្្លែងអីញ្ចឹង ខាងក្រោមនេះជាគំរូស្រាប់ ដែលបង្ហាញពីមុខមាត់របស់ឆ្កែនៅពេលដែកមានចិញ្ចើម ៖

Loading...
SHARE