សម្ដីមួយម៉ាត់របស់ សាក់ឡូ តារាកំប្លែងលំដាប់ពិភពលោកមួយបានពោលថា “មួយថ្ងៃ ដែលមិនបានសើចសោះ ជាថ្ងៃដែលខ្ជះខ្ជាយបំផុត” ដូចនេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយករូបភាពសំណើចមួយចំនួនសម្រាប់ជួយកុំឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះក្លាយជាថ្ងៃដែលខ្ជះខ្ជាយបំផុត ប៉ុន្តែរូបទាំងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងប៉ុណ្ណោះ អ្នកមានអាយុក្រោមនេះហាមមើលប្រយ័ត្ន ស្អុយភ្នែក និងរៀនអត់ចេះ ។

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE