គិតៗទៅអ្នកជំនាញ Photoshop មួយចំនួនដូចជាទំនេរខ្លាំងណាស់ អស់ពីកាត់តរូបតារាល្បីៗអត់ធ្មេញ ឥលូវបន្ថែមរស់ជាតិថ្មីមួយទៀតគឺ ទំពែក ។

ពីភាពស្រស់ស្អាត ក្លាយជាអាក្រក់ត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែក ដោយស្នាដៃអ្នកជំនាញ Photoshop បើសិនជាតារាទាំងនោះបានឃើញរូបពួកគេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ ពួកគេមិនដឹងជាសើចជ្រុះធ្មេញអស់ប៉ុន្មានទេ ។

18. Katy Perry

17. Ariana Grande

16. Tom Cruise

15. Harry Styles

14. Rihanna

13. Leonardo DiCaprio

12. George Clooney

11. Justin Bieber

10. Taylor Swift

9. Kim Kardashian

8. Jim Carrey

7. Angelina Jolie

6. Zac Efron

5. Robert Pattinson

4. Emma Stone

3. Scarlett Johansson

2. Brad Pitt

1. Jennifer Lopez

 

Loading...
SHARE