ការប្រកួតថតរូប Comedy Wildlife គឺជាការប្រកួតថតរូបដោយជ្រើសរើសយកតែរូបថតពីជីវិតសត្វព្រៃ ហើយត្រូវមានលក្ខណៈបែបកំប្លែងផងដែរ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រកួត Comedy Wildlife ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីជុំវិញពិភពលោក សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះវាបានឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយហើយ ដោយមានតែរូបថតចំនួន ៤០ ប៉ុស្តិ៍ប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានសិទ្ធប្រកួតនៅក្នុងវគ្គមួយនេះ ។

កុំរងចាំយូរទៅទស្សនារូបថតទាំងនោះ ទាំងអស់គ្នា ៖

Loading...
SHARE