បើយោងតាមអត្ថបទដែលចុះផ្សាយដោយ Business Insider ក្រោមចំណងជើងថា “មេដឹកនាំដ៏ឃោឃៅទាំង ២៥ បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក” បានបង្ហាញពីមេដឹកនាំចំនួន ២៥ រូប ដែលពួកគាត់/ទ្រង់ សុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាមេដឹកនាំដែលឃោឃៅបំផុត។

ដោយសារការប្រើប្រាស់ច្បាប់គ្រប់គ្រង់ដ៏តឹងរឹង បូកផ្សំនឹងការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាល ដែលមេដឹកនាំខ្លះសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ និងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន ឯខ្លះសម្លាប់ដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិ រីឯមួយចំនួនទៀតសម្លាប់ជាតិសាសន៍ដទៃដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាប្រទេស។ អ្នកទាំងនោះមានដូចជា ៖

1. អធិរាជ Qin Shi Huang

2. Caligula

3. Attila the Hun

4. ស្ដេចស្រី Wu Zetian ឬ អធិរាជ Wu ឬ អ៊ូម៉ីនាង

5. Genghis Khan

 

6. Tomas de Torquemada

7. មេទ័រ Timur ( Tamerlane) 

8. Vlad III, Prince of Wallachia ឬ Vlad Dracula

9. Czar Ivan IV ( Ivan the Terrible)

10. Queen Mary I ( Bloody Mary)

11. Countess Elizabeth Báthory de Ecsed ( the Blood Countess)

12. Maximilien Robespierre

13. ស្ដេច Leopold II

14. Mehmet Talat Paşa

 

 

15. Vladimir Lenin

16. Benito Mussolini

 

17. Joseph Stalin

18. Adolf Hitler

19. Khorloogiin Choibalsan

20. Francisco Franco

 

21. Mao Zedong

 

22. ប៉ុល ពត

23. Idi Amin

 

24. Augusto Pinochet

 

 

មិនថាហេតុផងអ្វីក៏ដោយការធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាបុគ្គល់ទាំងនេះជាមេដឹកនាំឃោឃៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ។

ដោយសារមានចំនួនច្រើនពេក ខ្ញុំមិនបានបកស្រាយលំអិតជុំវិញអំពើដែលបុគ្គលទាំងនេះបានធ្វើនោះទេ ដោយខ្ញុំនឹងលើកយកទៅបកស្រាយនៅអត្ថបទក្រោយម្ដង ៥ រូបៗ វិញដើម្បីលំអិតឲ្យកាន់តែច្បាស់៕

Loading...
SHARE