តើអ្នកជាប្រភេទមនុស្សដែលខ្លាចខ្មោចមែនដែរឬទេ ? បើដូចនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមិនបាច់មើលល្អជាង តែបើសិនជាចរចេសចង់មើលទៀត យប់នេះគួរតែកុំញ៉ាំទឹកច្រើនពេក ឬ មួយក៏ទិញខោទឹកនោមត្រៀមទុកឲ្យហើយទៅ ។

រូបថតខាងក្រោមសុទ្ធសឹងតែជារូបថតដែលថតដោយអ្នកជំនាញ ប៉ុន្តែមិនមែនថតខ្មោច ឬថតមនុស្សដែលតុបតែធ្វើជាខ្មោចដូចក្នុងភាពយន្តនោះទេ វាគ្រាន់តែជាការថតដោយពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកទេស ចាប់យកប្លង់ ចាប់ពន្លឺ ប្រើប្រាស់ពណ៌ និង ការជ្រើសរើសទីតាំងដែលសាកសមតែប៉ុណ្ណោះ។

បើទោះបីជាវាមិនមែនជារូបថតខ្មោចប៉ុន្តែ សម្រាប់អ្នកខ្លាចខ្មោចប្រាកដជា មានអារម្មណ៍ថាព្រឺរោមបណ្ដើរៗហើយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមមើលជាមួយនឹងរូបថតទី ១ បើចិត្តសឺងទស្សនាឲ្យដល់រូបចុងក្រោយ ហើយចាំមើលអ្នកនឹងមានប្រត្តិកម្មបែបណា បើសិនជាអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ព្រឺរោម មានន័យថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សខ្លាចខ្មោចនោះទេ។

 

 

Loading...
SHARE