បើសិនជាអ្នកទៅប្ដូរម៉ូតសក់ តើម៉ូតសក់មួយណាដែលអ្នកនឹងជ្រើសរើសយក ភាគច្រើនប្រហែលជាជ្រើសរើសយកម៉ូតសក់ទៅតាមតារាល្បី ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្រិយមិត្តនឹងចៀសឲ្យឆ្ងាយពីម៉ូតសក់ទាំង ២០ នេះថ្វីត្បិតតែវាប្លែក តែត្រឹមតែមើលបានហើយ កុំកាត់តាមឲ្យសោះ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តម៉ូតប្លែក ខ្ញុំសូមណែនាំម៉ូតទាំងនេះឲ្យទៅចុះ ធានាថាកាត់រួចនឹងល្បី ស្រី ប្រុស ចាស់ក្មេង ចោមរោម ដៀងដងសម្លក់ សម្លឹង អ្នកជាក់ជាមិនខាន ។