បើនិយាយអំពីតារាម៉ូដែល អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់តែបានឃើញតែតារាដែលមានរូបរាង និងសម្រស់ស្រស់ស្អាត ជាពិសេសគឺវ័យក្មេង ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឃើញពីតារាម៉ូដែលវ័យចំណាស់នោះទេ ។ អ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងហើយតារាម៉ូដែលវ័យចំណាស់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និង មានការតុបតែងខ្លួនឡូយបែបណា តោះទស្សានទាំងអស់គ្នា ៖

១ តារាម៉ូដែល Tatjana Nekliudova, អាយុ 61 ឆ្នាំ

២ តារាម៉ូដែល Irina Belisheva, អាយុ 70 ឆ្នាំ

 

 

៣ តារាម៉ូដែល Valentina Yasen, អាយុ 62 ឆ្នាំ

៤ តារាម៉ូដែល Sergey Arctica (អាយុ 45 ឆ្នាំ) និងតារាម៉ូដែល Valentina Yasen (អាយុ 62 ឆ្នាំ)

៥  តារាម៉ូដែល Sergey Arctica, អាយុ 45 ឆ្នាំ

៦ តារាម៉ូដែល Victor Sosnovtsev, អាយុ 73 ឆ្នាំ

៧ តារាម៉ូដែល Olga Kondrasheva, អាយុ 72 ឆ្នាំ

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE