ខុសប្លែកពីAppដទៃដែលត្រូវការថាមពលថ្មច្រើនដើម្បីលេង ពេលនេះAppថ្មីទើបនឹងបង្កើតឡើងផ្តោតសំខាន់គឺអ្នកកាន់iPhoneឬស្មាតហ្វូនAndroidដទៃទៀតដែលមានថ្មស្ទើររលត់ទៅវិញ។Die with meជាឈ្មោះAppថ្មីដែលអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកកាន់ស្មាតហ្វូនថ្មតិច អាចធ្វើការឆាតរកគ្នាជាលើកចុងក្រោយមុននឹងស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេដាច់ខ្យល់ទៅ។ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

តំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយក៖

App Store: Die with me

Play Store: Die with me

ប្រភព៖ Youtube

Loading...
SHARE