ស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង មនុស្សជាច្រើនបានប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ។ ហើយបណ្ដាញសង្គមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត កាន់តែមានភាពសម្បូរបែប។

បណ្ដាញសង្គមមិនត្រឹមតែដើរតួនាទីជាទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងតែមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែវាបានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការបង្អួតសម្ភារៈ សម្រស់ និង រូបរាង របស់មនុស្សមួយក្រុមដែលគេហៅថា តារាអ៊ីនធឺណិត (បើសម្រាប់ Facebook គេហៅថាតារា Facebook ជាដើម) ផងដែរ។

ប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាភាពស្រស់ស្អាតនៃរូបសម្រស់ និង រូបរាងរបស់ពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាការពិតនោះទេ បើអ្នកមិនទាន់ជឿសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ដែលវាជាការប្រៀបធៀបមុខមាត់និងរូបរាងរបស់តារាអ៊ីនធឺណិតចិនមួយចំនួនតាមរយៈរូបថតដែលពួកគេបានបង្ហោះ និងរូបរាងពិតនៅពេលធ្វើការ ផ្សាយផ្ទាល់ (Live) ៖

943783_1025642694177840_6925076950936749150_n
10404204_1025642287511214_6938064319595096557_n
12472320_1025642134177896_7844905751397208224_n
12494723_1025642130844563_1677457731481133450_n
12936514_1025642370844539_5793972562510471898_n
12936641_1025642470844529_8172872378605331559_n
12938267_1025642200844556_389676207384032315_n
12938357_1025642514177858_444879621060678642_n
12961475_1025642284177881_1340009108804877376_n
12963358_1025642534177856_6773440534261442414_n
12974412_1025642137511229_2198498590791993832_n
12974454_1025642090844567_2946214572151253506_n
12985515_1025642517511191_7098158329131812129_n
12986935_1025642220844554_8137128458145285799_n
12991028_1025642394177870_6422480511078671886_n
12994397_1025642760844500_5710811838067199115_n
12994445_1025642467511196_5574909067001572230_n
12994464_1025642604177849_3028041433080453450_n
12994480_1025642204177889_7083562090593392601_n
12994539_1025642707511172_7578153945283670905_n
12998567_1025642860844490_724198278662041261_n
12998661_1025642594177850_8456820432182451323_n
13000082_1025642680844508_2769431077502438956_n
13006583_1025642794177830_5592756207763957797_n
13007209_1025642390844537_4223862781510565844_n
13007273_1025642474177862_5216268748957492841_n
13007308_1025642100844566_2420679278945738073_n
13007308_1025642574177852_4211433367875204893_n
13007362_1025642800844496_789408254439828703_n
13010684_1025642094177900_2817277183568238641_n
13010691_1025642280844548_8814685618103003744_n

ដោយ ៖ ជលស័យ
ប្រភពរូបថត ៖ ហ្វេសបុក