ទង្វើប្រចាំថ្ងៃនិងទម្លាប់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺមានភាពខុសប្លែកពីគ្នា គ្រាន់តែមនុស្សមួយចំនួនហាក់ខុសប្លែកខ្លាំងជាមួយអ្នកដទៃ ដែលវាអាចនិងធ្វើអោយយើងមានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងជាមួយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើ ជាក់ស្ដែងនេះជារូបភាពនៃទង្វើប្លែកៗគិតមិនយល់ ។

Loading...
SHARE