ការកាត់តរូបភាពត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសិល្បៈកែច្នៃមួយបែបដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមសិល្បៈឌីជីថល ។ ការកាត់តមិនមែនគ្រាន់តែបន្ថែមចំណុចខ្វះខាត ឬបន្ថយនូវចំណុចដែលលើសតែប៉ុណ្ណោះ វាក៏បានបង្កើតនូវរូបមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីភាពស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សអំពីពិភពមួយផ្សេងទៀត ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាស្នាដៃកាត់តរូបភាពរបស់អ្នកជំនាញកាត់តមួយរូប នៅពេលដែលបានឃើញអ្នកប្រហែលជាទប់មិនសរសើរមិនបាន ជាពិសេសនៅពេលបានឃើញរូបដើមដែលគាត់យកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់ត អ្នកនឹងមិននឹកស្មានដល់ថ្នា ត្រឹមតែរូបថតទាំងនោះ គាត់អាចកាត់តបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជារូបមួយសន្លឹកៗដ៏ទាក់ទាញបែបនេះសោះ ។

Loading...
SHARE