បើគិតទៅអ្នកកើតជំនាន់ឆ្នាំ៩០ មកទាល់ពេលនេះខ្ទង់២០ឆ្នាំហើយ ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះមានអ្នកឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើន ចំណែករឿងខ្លះវាក៏ក្លាយជាការចង់ចាំដ៏មិនអាចបំភ្លេចបាន ជាពិសេសគឺថារបស់ខ្លះនៅពេលនេះក្មេងជំនាន់ក្រោយលែងមានឱកាសស្គាល់វាទៀតហើយ។ ចង់ដឹងថាអ្នកកើត៩០ជាងមែនឬមិនមែន តេស្ត៍របស់នេះក៏ដឹងដែរ៖

១.ក្មេងៗអាយុ ៦ ៧ឆ្នាំកាលពីជិត២០ឆ្នាំមុន កើតទុកមិនសុខចិត្តពេលឃើញស្ថានភាពនេះ

២.ចាំទេ? លក់នៅតូបក្នុងសាលាបឋមនោះ

៣.មានវាកាន់ ដូចកាន់iPhone Xអញ្ចឹងជំនាន់នោះ

៤.បន្តោងសោរម៉ូតូដ៏ពេញនិយមបំផុតអំឡុងឆ្នាំ២០០០

៥.ធ្លាប់ព្យាយាមចុចវាម្តងទាំងអស់ដូចAdminទេ?

៦.ម៉ោងគំនូរសាលាបឋម

៧.ហ្គេមល្បីជំនាន់នោះ មិនមែនGTAទេ

៨.មិនបានច្របាច់ ដេកមិនលក់

៩. ប្រកែកថាមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់វាមួយម៉ាត់ទៅ?

១០. ប៊ិចGoal

១១.ក្មេងសម័យនេះមិនធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិវាទេ

១២.របស់ចង់បានបំផុត

ប្រភព៖ Did you know

Loading...
SHARE