ជួនកាលមនុស្សមួយចំនួនចង់សាងជាសំណើចដល់អ្នកដទៃ ដោយការបង្កើតរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលយកម៉ូតតាមគម្រូនៃផលិតផលម៉ាកល្បី ដែលក្រោយពីអ្នកដទៃមើលឃើញភាពច្នៃប្រឌិតទាំងនោះហើយធានាហួសចិត្តលាយសំណើចជាក់ជាមិនខាន ។

ដូចជាធំលើសបន្តិចហើយ

Macbook ជំនាន់ណាអីចេះ

ម៉ាក LV សង្ស័យតែមានកំណត់ហើយមើលទៅ

មិនដឹង Logo ម៉ាកអីទេ

នោះកុហកអោយច្បាស់ក្រឡែត

គំនិតបញ្ឆោតកុំអោយគេផឹករបស់ខ្លួន តែប្រការមិនកើតទេមើលទៅ

គិតថាមិនមែនសក់ទេ

បំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យម្ដេចក្លាយជាដបទឹកសុទ្ធទៅវិញ

បន្ទប់ម៉ាស្សា

គាត់ប្រាប់ថាមិនដែលលួចគេក្នុងថ្នាក់ទេ

មិនគួរអោយជឿ១២សប្ដាហ៍ខុសប្លែកគ្នាដល់ម្លឹង

Addidas ឬ Nike អោយប្រាកដ

Loading...
SHARE