រឿងគូព្រេងអាចថាពឹងផ្អែកលើវាសនាដែលអាចអោយមនុស្សមិនស្គាល់គ្នា អាចចាប់ផ្ដើមរាប់អានគ្នាក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ល្អណាមួយហើយក៏បន្តក្លាយជាគូស្នេហ៍ឬប្ដីប្រពន្ធ ប៉ុន្តែក្រឡេកគូស្នេហ៍ប៉ុន្មានគូខាងក្រោមនេះពួកគាត់អាចថាគេកំណទ់ជាគូនិងគ្នាតាំងពីពួកគេនៅពីតូចៗមកម្ល៉េះ ។

បុរសខាងឆ្វេងដៃត្រូវបានថតជាប់ជាមួយអនាគតប្រពន្ធ គឺតាំងពី៧ឆ្នាំមុនពេលពួកគាត់ស្គាល់គ្នា

ធ្លាប់រឿនជាមួយគ្នាកាលពីតូចៗ តែដាច់ទំនាក់គ្នា២០ឆ្នាំក្រោយពួកគាត់បែរជាជួបគ្នាដោយចៃដន្យ

A post shared by The Way We Met (@thewaywemet) on

ប្រពន្ធគាត់និងគាត់បានថតរូបនៅកន្លែងតែមួយកាលពីនៅជាង១០ឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីរៀបការពួកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញរូបមួយសន្លឹកដែលបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ធ្លាប់ជួបនិងថតជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេង

ពួកគាត់ជាមិត្តនិងគ្នាតាំងពីតូចៗ តែស្រាប់តែដាច់ទំនាក់ជាង១០ឆ្នាំក្រោយពួកគេក៏ជួបគ្នាដោយចៃដន្យលើ Facebook ហើយពេលនេះពួកគេទាំង២បានរៀបការហើយ

A post shared by The Way We Met (@thewaywemet) on

ពួកគេទាំង២បានចូលរួមក្នុងមង្គលការតែមួយជាមួយគ្នាកាលពីតូចហើយពេលនេះពួកគាត់ក៏បានរៀបការដែរ

ពួកគាត់ប្រទះឃើញរូបមួយសន្លឹកដែលបញ្ជាក់ថាកាលពីក្មេងពួកគាត់រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យជាមួយគ្នា

ក្រោយឃើញរូបមួយសន្លឹកទើបដឹងថា ពួកគាត់ជួបគ្នាតាំងពី២៥ឆ្នាំមុន

Loading...
SHARE