មុនពេលដែលអ្នកអិលដួល មុនពេលដែលរបស់អ្នកកាន់ជ្រុះ ឬមុនពេលអ្វីមួយប៉ះទង្គិចលើអ្នកវាសុទ្ធតែជារឿងចៃដន្យហើយទិដ្ឋភាពទាំងនោះមិនមែនថតបានដោយការព្រៀងទុកនោះទេ វាអាចថតជាប់ដោយចៃដន្យស្របពេលដែលកាម៉េរាកំពុងតែបើកហើយដាក់ចំទីតាំងយ៉ាងល្អបំផុតទើបទទួលបាន ។

ប្រភព ៖ daily

Loading...
SHARE