លោក Kells O’Hickey គឺជាវិចិត្រករមួយរូបផ្នែកគំនូរជីវចល ហើយថ្មីនេះគាត់បានផ្ដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់មិត្តស្រីដោយប្រើជំនាញរបស់គាត់ ដោយគាត់បានកែប្រែរូបថតមួយសន្លឹករបស់គាត់និងមិត្តស្រីអោយក្លាយជាតួអង្គក្នុងខ្សែភាពយន្តតុក្កតាល្បីៗជាច្រើន ។

រូបថតដើម

1. Adventure Time

2. Dragonball Z

3. ទម្រង់បែបតួអង្គ Disneys សម័យថ្មី

4. Simpson’s

5. Southpark

6. Bob’s Burgers

7. Family Guy

8. Rubberband/Cuphead/Old Disney Style

9. Steven Universe

10. Rick & Morty

Loading...
SHARE