មុននិងបង្កើតជាតួអង្គគំនូរជីវចលអោយចេញជារូបរាងបានគេត្រូវការការគូសគំនូរព្រាងនៃតួអង្គទាំងនោះជាមុន ហើយបន្ទាប់មកទើបគេយកគំនូរនោះមកកែសម្រួលបន្ថែមដើម្បីអោយវាចេញជារូបរាងក្នុងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល ហើយខាងក្រោមនេះជាការប្រៀបធៀបគំនូរព្រាងជាមួយរូបរាងពិតនៃតួអង្គគំនូរជីវចល មើលទៅថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាប៉ុណ្ណាខ្លះ ?

Timon & Pumbaa ( The Lion King )

Cruella de Vil ( One Hundred and One Dalmatians )

Woody ( Toy Story )

Buzz Lightyear ( Toy Story )

Flynn Rider ( Tangled )

Rapunzel ( Tangled )

Mickey Mouse

Princess Aurora ( Sleeping Beauty )

Maleficent ( Sleeping Beauty )

Aladdin

Princess Jasmine ( Aladdin )

Genie ( Aladdin )

Pocahontas ( Pocahontas )

Loading...
SHARE