ឲ្យតែមនុស្សប្រុសសុទ្ធតែគេមិនផុតពីការលួចសំឡឹងមើលស្រីស្អាត ហើយបើសិនជានាងស៉ិចស៉ីទៀតនោះប្រាកដណាស់ថាប្រាកដជាលួចមើលមិនដាក់ភ្នែកនោះទេ មិនថាប្រុសសុភាព ឬ មិនសុភាពនោះទេ នោះជាចរិតពិតរបស់មនុស្សប្រុស ។ បើមិនជឿអាចទស្សនារូបខាងក្រោមនេះបាន ដែលបុរសទាំងនេះត្រូវបានគេលួចថតបានពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់ភ្នែកដ៏ខូចរបស់ពួកគេ ៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Loading...
SHARE