បើសិនអ្នកថតរូបលើគោកឡើងធុញទ្រាំហើយព្រោះស្ទាយ៍ដដែលនោះ តោះសាកល្បងទៅថតក្នុងទឹកវិញម្តងនៅសួនក្រោមទឹកUmbel Pongyok។សួននេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ធូនេស៊ីដែលកំពុងពេញនិយមដោយសារតែវាប្លែកជាងគេ ដែលអ្នកអាចថតរូបជាជិវិតប្រចាំថ្ងៃជាមួយកូនត្រីចម្រុះពណ៍ក្នុងអាងទឹក។សម្រាប់អ្នកថតPre-weddingវិញវាជាconceptប្លែកមែនទែន ចំពោះការថតបែបនេះ តែអ្នកsingleក៏អាចលួងចិត្តខ្លួនឯងទៅថតPre-មានលិឍបានដែរ ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

ប្រភព៖ facebook

Loading...
SHARE