សម្រាប់សិស្សនៅកម្ពុជាប្រហែលជាមិនសូវស្គាល់ Year Book នោះទេ ប៉ុន្តែសិស្សអាមេរិក អ៊ឺរ៉ុប ជាដើមសុទ្ធតែស្គាល់វា ។  Year Book ឬ សៀវភៅប្រចាំឆ្នាំ ជាសៀវភៅកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយរបស់សិស្សហើយសិស្សម្នាក់ៗត្រូវបន្សល់ទុកនូវសារ ឬ ប្រយោគ Quotes នានា ដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ចំណងចំណូលចិត្ត ឬគម្រោងនៅថ្ងៃអនាគតជាដើម នៅពីក្រោមរូបថត សម្រាប់បន្សល់ទុកឲ្យសិស្សជំនាន់ក្រោយ ឬ ចែករំលែកជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ដទៃ ទុកមើលនៅថ្ងៃក្រោយ ដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា Quotes ដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចបំផុតដែលគេបានរកឃើញនៅលើសៀវភៅ Year Book :

 

ប្រភព ៖ dailymail

Loading...
SHARE