ជួនកាលថ្វីត្បិតតែអ្នកមិនបានជួបរឿងរ៉ាវគួរអោយខ្លាចមួយចំនួនដោយផ្ទាល់ក្ដី តែគ្រាន់តែលឺអ្នកណាម្នាក់និយាយប្រាប់ឬឃើញត្រឹមរូបភាពក៏អាចធ្វើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រឺរោមស្របតាមរូបនេះដែរ ជាពិសេសគឺទាក់ទងនិងសត្វឬអ្វីមួយដែលអ្នកខ្លាចវាស្រាប់តែម្ដង ។

ភ្លឺតែបន្ទប់មួយ

Loading...
SHARE