រឿង ៣០០ មិនមែន ៣០០ រឿងនោះទេ !

300 ជាកំពូលខ្សែភាពយន្តរបស់ហូលីវ៉ូដ ដែលបង្ហាញពីសង្គ្រាមរវាងពួក ភឺស៊ា (Persia) និង ក្រិច នៅកំឡុងឆ្នាំ ៤៨០ មុន គ.ស ដែលបានចាក់បញ្ចាំងកាលពីឆ្នាំ ២០០៦ , ២០០៧ ហើយវាក៏ជាកំពូលខ្សែភាពយន្តដែលរកចំណូលបានច្រើនផងដែរគឺរហូតដល់ទៅ 456,1 លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈដែលថ្លៃផលិតត្រឹមតែ 65 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណងជើងថា 300 នេះគឺចង់សំដៅទៅលើទាហាន Spartan ទាំង ៣០០ នាក់ ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយស្ដេច Leonidas របស់ក្រិច ដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានរបស់ពួក Persian ដែលមានចំនួនជាង ៣០ម៉ឺននាក់ដឹកនាំដោយស្ដេច Xerxes ។

ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាវារួចមកហើយ ហើយក៏ប្រហែលជាជាប់ចិត្តនឹងឈុតឆាកនីមួយនៅក្នុងភាពយន្តនេះផងដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ ចង់ដឹង នឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តអំពីឈុតក្រៅឆាក ឬ ប្លង់ ចំនួន ១២ ក្នុងខ្សែភាពយន្ត មុនពេលកាត់ត តាមរយៈរូបភាពរូបថតប្រៀបធៀបខាងក្រោម ។

បញ្ជាក់រូបខាងលើគេជារូបមុនពេលកាត់ត

១០

១១

១២

ប្រភព ៖ acidcow

Loading...
SHARE