ធម្មតាការងារក្នុងការិយាល័យជាទូទៅតែងតែមានបុគ្គលិកច្រើននាក់ហើយជាទូទៅមិនសូវជាគ្មានវត្តមានកំពូលអ្នកកូរដែលចូលចិត្តធ្វើប្លែកៗនោះទេ ជាក់ស្ដែងរាល់ពេលទំនេរឬថ្ងៃថែមម៉ោងដែលគ្មានប្រធាននៅក្បែរគេនោះគេប្រាកដជាបង្កើតរឿងថ្មីដែលនាំសំណើចហើយអាចផ្ដល់អារម្មណ៍ហួសចិត្តផងដែរក្រឡេកមកកាន់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែប្លែក ។

Loading...
SHARE